12 Października 2018

Komunikat dotyczący stanu aktualnego zadłużenia PZKol

Komunikat dotyczący stanu aktualnego zadłużenia PZKol
Komunikat
dotyczący stanu aktualnego zadłużenia Polskiego Związku Kolarskiego
 
Polski Związek Kolarski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska sportowego i  Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącym aktualnej sytuacji finansowej Polskiego  Związku Kolarskiego informujemy:
Najwyższa Izba Kontroli orazMinisterstwo Sportu i Turystyki przeprowadziły w PZKol kontrole, które dotyczyły odpowiednio:
      1. Realizacji umów PZKol z MSiT w roku 2017
      2. Wykorzystania przez Polski Związek Kolarski środków publicznych na budowę i eksploatację toru kolarskiego w Pruszkowie w latach 2007 – 2017.
Kontrola Ministerstwa Sportu i Turystyki wykazała szereg nieprawidłowości mających miejsce przy realizacji zadań dofinansowanych przez MSiT w roku 2017. Efektem czego są decyzje Ministra o zwrocie dotacji w kwotach:
  1. 362 209,11 zł - Decyzja nr 8/2018/DSW Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 8 sierpnia 2018 roku
  2. 590 459,16 zł - Decyzja nr 11/2018/DSW Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 13 września 2018 roku
  3. 14 333,09 zł - Decyzja nr 14/2018/DSW Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 25 września 2018 roku
  4. 70 196,86 zł - Decyzja nr 15/2018/DSW Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 25 września 2018 roku
Jak wynika z powyższych zestawień, z tytułu wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystania jej części przez poprzedni zarząd kierowany przez Dariusza Banaszka, Polski Związek Kolarski został zobligowany ww decyzjami do zwrotu Ministerstwu Sportu i Turystyki kwoty 1 037 198,22 zł.
Kontrola NIK wykazała, że PZKol nie zawsze przestrzegał zasad postępowania określonych w umowach zawartych z MSiT, obligujących Związek do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień finansowanych z tych środków w sposób konkurencyjny i przejrzysty.
Wyniki kontroli MSiTi NIK oraz decyzje o zwrocie środków do MSiT w załączeniu.
Ponadto w wyniku przeprowadzonego bilansu za rok 2017, stwierdzono szereg nieuregulowanych faktur wobec 84 podmiotów na łączną kwotę 2 157 206, 85 zł.
Łączna kwota zadłużenia powstałego w roku 2017, kiedy zarządem Polskiego Związku Kolarskiego kierował Dariusz Banaszek, wynosi 3 194 405,07 zł.
Ponadto ciągle pozostaje do uregulowania należność wobec firmy Mostostal Puławy S.A. na łączną kwotę 9 037 684,37 zł., przy czym kwota główna to 5 274 692,92 zł i odsetki  3 762 991 zł. Odsetki za każdy kolejny dzień to kwota 830,94 zł. W związku z brakiem zawarcia porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia wobec firmy Mostostal Puławy S.A. przez poprzednie zarządy PZKol, a w szczególności zarząd kierowany przez Dariusza Banaszka, komornik zajął kwotę ponad 1 mln zł. z umowy sponsoringowej zawartej pomiędzy PZKol, a jednym ze sponsorów.

 

PZKol sprawozdanie z kontroli

Najwyższa Izba Kontroli

Decyzja nr 8

Decyzja nr 11

Decyzja nr 14

Decyzja nr 15