Ogłoszenia

Data Informacja  Treść 
18.04.2017 Obsługa podróży zagraniczynch  Przetarg 
14.04.2017 Postępowanie ofertowe - audyt  Rozstrzygnięcie
04.04.2017 Unieważnienie przetargu na odżywki Unieważnienie
01.06.2017 Obsługa podróży zagraniczynch  Rozstrzygnięcie
14.06.2017 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie 
28.06.2017 Wyniki konkursu na stanowisko Sekretarza Generlnego  Ogłoszenie
04.07.2017 Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Ogłoszenie
31.07.2017 Wyniki konkursu na stanowisko Sekretarza Generlnego  Ogłoszenie