01 Marca 2018

Konkurs na stanowisko sekretarza generalnego - informacja

Konkurs na stanowisko sekretarza generalnego - informacja
Polski Związek Kolarski informuje, że komisyjne otwarcie kopert oraz formalna weryfikacja zgłoszeń nadesłanych na konkurs na stanowisko sekretarza generalnego odbędzie się 6 marca 2018r. o godzinie 10.00.