Catena Wyszków

Drużyna PZKol/RZKol
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski
Jesionowa 21, 07-201 Wyszków
Łukasz Góralewski (tel. 733-333-947)
facebook.com/kkcatenawyszkow
catenawyszkow@gmail.com
733-333-947
Szosa | MTB