Bartoszycki Klub Kolarski Rant

Drużyna PZKol/RZKol
Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski
Jagielończyka 1/4, 11-200 Bartoszyce