Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów

Drużyna PZKol/RZKol
Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski
ul. JANA OPARY 12, 26-120 BLIŻYN
MIROSŁAW PIĘTAK (tel. 412541300)
Szosa | MTB | Przełaj