Belta Team Gdańsk

Drużyna PZKol/RZKol
Pomorski Związek Kolarski
Dragana 11/17, 80-807 Gdańsk
Szosa | MTB

Zawodnicy:

Imię Nazwisko Kategoria
Jakub Sobieraj Junior
Jadwiga Kucharska Juniorka Młodsza
Jan Sobieraj Junior Młodszy
Julia Słomion Młodziczka
Antoni Koniuszewski Młodzik
Antonina Kucharska Żakini
Kacper Gardzielewski Młodzik
Mateusz Kuś Junior Młodszy
Lena Antonina Florczak Żakini
Kinga Słomion Żakini
Igor Gardzielewski Żak
Antoni Gosławski Żak
Filip Deptuła Żak
Tomasz Cieślik Żak
Damian Milewski Młodzik
Borys Chodyna Młodzik
Adam Chyliński Kategorie dzieciece BMX
Jan Karbowski Kategorie dzieciece BMX
Dawid Kruszewski Żak
Borys Świetlicki Żak