08 Lutego 2023

NOWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

Polski Zwiazek Kolarski informuje, że w dniu 07 lutego 2023 r., Zarząd PZKol zadecydował o kooptacji dwóch nowych członków, spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę głosów podczas wyborów członków Zarządu w czasie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 6 listopada 2021 roku, ale nie zostały wybrane do Zarządu.

Nowymi osobami są Pani Katarzyna Dzięcioł-Biełowieżec oraz Pan Krzysztof Karasiewicz.

W imieniu Zarządu PZKol witamy nowych członków oraz życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz rozwoju polskiego kolarstwa.