18 Stycznia 2023

KONKURS NA STANOWISKO TRENERA KADRY NARODOWEJ PZKOL W KATEGORII JUNIORKA MŁODSZA I JUNIOR MŁODSZY MTB

KONKURS NA STANOWISKO TRENERA KADRY NARODOWEJ PZKOL W KATEGORII JUNIORKA MŁODSZA I JUNIOR MŁODSZY MTB

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego na mocy uchwały nr 16/01/2023 z dnia 17 stycznia 2023 ogłasza konkurs na stanowiska trenera kadry narodowej Polskiego Związku Kolarskiego w kategorii Juniorka Młodsza i Junior Młodszy MTB.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na selekcjonera/trenera Kadry Narodowej juniora młodszego MTB” w terminie do 25.01.2023 r. na adres: Polski Związek Kolarski ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (w przypadku przesłania dokumentów pocztą lub kurierem wymagana data wpływu wniosku do Sekretariatu PZKol - 25.01.2023r.) lub elektronicznie na adres email: biuro@pzkol.pl

 

Wymagania na stanowisko trenera kady narodowej w kategorii Juniorka Młodsza i Junior Młodszy.

 WYMAGANE DOKUMENTY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW