28 Czerwca 2022

63 Mały Wyścig Pokoju MWZKol Cząstków Mazowiecki, Palmiry 2-3.07.2022

REGULAMIN

63 Mały Wyścig Pokoju MWZKol Cząstków Mazowiecki, Palmiry 2-3.07.2022 

 

I. CEL WYŚCIGU

• Celem wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. mazowieckiego

• Promocja Gminy Czosnów oraz powiatu warszawskiego - zachodniego.

• Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa

• Uczczenie pamięci pomordowanych w Palmirach w czasie II wojny Światowej

• Podtrzymanie tradycji jednego z najstarszych wyścigów na Mazowszu.

 

II. ORGANIZATOR

• Fundacja Stajnia Rowerowa

• Mazowiecko-Warszawski związek kolarski

 

Regulamin:  63_maly_wyscig_pokoju_mwzkol_czas.pdf