26 Kwietnia 2022

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W SPRAWIE MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego oświadcza, że jedynym pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Kolarskiego działającym na terenie województwa mazowieckiego jest Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski. Mazowiecki Związek Kolarski wbrew oświadczeniu zawartym w statucie tej organizacji nie jest członkiem Polskiego Związku Kolarskiego. Wszelkie działania Mazowieckiego Związku Kolarskiego pozostają poza zakresem działalności Polskiego Związku Kolarskiego np.: prowadzenie kalendarza imprez kolarskich, a  zawody  mają charakter inicjatyw prywatnych i lokalnych. W konsekwencji udział zawodników w imprezach kolarskich organizowanych przez Mazowiecki Związek Kolarski nie ma żadnego wpływu na challange w Polskim Związku Kolarskim.