14 Lipca 2021

Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZKol. - 17 sierpnia 2021

Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZKol.   - 17 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją Pana Wojciecha Kwietnia z pracy w Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kolarskiego przesłaną mailem do Biura Związku w dniu 25 czerwca 2021 roku,  oraz śmiercią Piotra Karkoszki -  drugiego członka Komisji Rewizyjnej PZKol., zaistniała konieczność  uzupełnienia składu Komisji.

Nadzywczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZKol. odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej w dniu 17 sierpnia 2021 roku o godz. 12.00 w pierwszym terminie. 

Drugi termin: 17 sierpnia 2021 godz. 12.30

 

W załączeniu:

Zaproszenie dla Delegatów PZKol.  do pobrania: zaproszenie_dla_delegatow_na_nwwz.pdf

Aktualizacja do zaproszenia Delegatów PZKol: Wybory całej Komisji Rewizyjnej 

Uchwała Zarządu PZKol. z dnia 12 lipca 2021  do pobrania: uchwala_zarzadu_o_zwolaniu_nwwzd_.pdf

projekt Regulaminu Obrad NWWZD PZKol. do pobrania: projekt_regulaminu_obrad_nwwzd_pz.pdf

 

Krzysztof Golwiej

Prezes