12 Lutego 2021

Konsultacja środowiska kolarskiego online

Konsultacja środowiska kolarskiego online

Podczas wczorajszego Posiedzenia Zarządu PZKol (11.02.2021 r.) Członkowie Zarządu postanowili zorganizować pierwszą debatę środowiska kolarskiego.
Debata odbędzie się w trybie ONLINE na platformie ZOOM w środę 17 lutego o godz. 19:30.

Dyskusja i ustalenia będą dotyczyły aktualnych spraw związanych z organizacją sportu kolarskiego a w szczególności opłat za wpis do kalendarza imprez PZkol i łączenia kategorii wiekowych podczas Pucharów Polski w kolarstwie szosowym w 2021 roku.

Liczymy na merytoryczną i owocną dyskusję, która usprawni organizację naszej dyscypliny.

Z ramienia Zarządu PZKol w dykusji i ustaleniach wezmą udział Członkowie Zarządu PZKol Panowie: Tomasz Kramarczyk-Viceprezes Zarządu PZKol ds sportowych, Krzysztof Karasiewicz, Paweł Tomaszewski i Zdzisław Trojga.

Link do spotkania zostanie przesłany do wszystkich RZKoli.

Prosimy o zaproszenie przedstawicieli klubów zainteresowanych wyżej wymienionymi tematami. Maksymalna liczba uczestników 100.