11 Lutego 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) DLA CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO - BUDŻET 2021

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) Polski Związek Kolarski zobowiązuje wszystkich zawodników kadry narodowej do podpisania i przesłania klauzuli informacyjnej ze wszystkimi zgodami zawartymi w dokumencie na adres biura związku:

POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI 

ANDRZEJA 1

05-800 PRUSZKÓW 

z dopiskiem: dział szkolenia

Dokumenty prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2021

klauzula informacyjna

 

Aktualny wykaz szkolonych zawodników  w „Programie dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2021 roku” znajdziecie Państwo na stronie PZKOL w zakładce "kadra narodowa"