16 Października 2020

KOMUNIKAT PREZESA PZKol. z dnia 16 października 2020

KOMUNIKAT PREZESA PZKol. z dnia 16 października 2020

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji o podjętych dziś czynnościach egzekucyjnych oświadczam, że wierzyciel przejął w posiadanie ruchomości stanowiące własność Polskiego Związku Kolarskiego, w tym urządzenia do pomiaru czasu oraz meble.

Niemniej podkreślam, że: Komunikat - ciąg dalszy