29 Czerwca 2020

OPŁATY STARTOWE NA ROK 2020

Polski Związek Kolarski przypomina, iż opłaty startowe w poszczególnych kategoriach wiekowych w roku 2020 są takie same jak w roku ubiegłym.

  A B
ELITA 20,00 zł 40,00 zł
PONIŻEJ 23 18,00 zł 30,00 zł
JUNIORZY, JUNIORKI 15,00 zł 20,00 zł
JUNIORZY MŁODSI, JUNIORKI MŁODSZE 10,00 zł 20,00 zł
MŁODZIK, MŁODZICZKA, ŻAK, ŻAKINI bez opłat 10,00 zł

A - dotyczy zawodników zgłoszonych w terminie

B - dotyczy zawodników zgłoszonych po terminie

opłaty startowe 2020