22 Września 2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NOWYCH WYŚCIGÓW SZOSOWYCH DO KALENDARZA UCI NA ROK 2023

Polski Związek Kolarski informuje, iż termin zgłoszeń nowych imprez szosowych do kalendarza UCI mija 26.09.2022

Formularz zgłoszenia oraz opis wymaganej dokumentacja poniżej:

 

 formularz zgłoszenia wyścigu szosowego do kalendarza UCI (tylko nowe imprezy)

 

Art. 1.2.009 przepisów UCI mówi:

Wpisanie imprezy do Kalendarza Międzynarodowego po raz pierwszy wymaga przedłożenia

dokumentacji zawierającej co najmniej następujące informacje:

- typ imprezy (dyscyplina, specjalność, format);

- opis trasy łącznie z całkowitą długością (w km), a w stosownych przypadkach opis etapów

i okrążeń;

- rodzaj i liczbę uczestniczących drużyn i/lub kategorie zawodników;

- aspekty finansowe (nagrody i premie, koszty podróży i utrzymania);

- sprawy organizacyjne.

W przypadku zawodów szosowych dokumentacja musi być dostarczona do UCI najpóźniej na trzy

miesiące przed posiedzeniem Dyrektoriatu UCI, na którym zatwierdzany jest odpowiedni kalendarz

(zazwyczaj 25 czerwca).